İnsan Kaynakları

 

Günkar Tekstil- İnsan Kaynakları

 

 

İnsan Kaynakları Departmanı Çalışma Şekli

Eskiden “personel idaresi” olarak da anılan insan kaynakları bölümünün misyonu, şirketlerin etkinliğini artırmak için tasarlanan programları (işe yerleştirme yöntemleri, maaşlar, ek kazançlar, insan kaynakları politikaları vb.) geliştirmek ve yönetmektir.

İnsan kaynakları etiketi Günkar Tekstil’de bir norm haline gelmiştir. İnsan Kaynakları Departmanı organizasyon sürecimizde, yalnızca işe alma ile özdeşleştirilen personelden daha geniş bir kapsam ve stratejik rol ifade etmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı’nın Yönettiği Fonksiyonlar ;

 

1- İşe Alma Süreci: Açık pozisyon için gerekli olan uygun niteliklere sahip başvuru formlarından kısa listeler oluşturmak, adaylarla görüşmeler, testler, referans kontrolleri, kimin işe alınacağına kimin alınmayacağına karar vermek için kullanılan diğer araçlara kadar her şey insan kaynaklarının sorumluluğundadır.

 

2- Rol ve İş Tanımları: İnsan kaynakları rol ve iş tanımlarını belirler. Buna bağlı olarak da organizasyonun sürekli gelişimini takip eder ve bunun iş tanımları üzerindeki etkisini değerlendirir. Rol ve iş tanımları pozisyonların sorumluluklarını, görevlerini, pay seviyelerini, kimin raporlandırılacağını ve kimin raporlandıracağını saptar. Ek sorumluluklara ve değişikliklere bağlı olarak rol ve iş tanımları zamanla değişebilir. İnsan kaynakları, sessiz ilerleyen değişiklere karşı her zaman hazırlıklıdır.

 

3- Ücretlendirme: Şirket, pazarda rekabet edebilmek ve kendi içinde adaletli ücret dağılımı sağlamak için çalışanlarına ne kadar maaş ödeyeceği noktasında, objektif ve adil olabilmek için insan kaynaklarının belirlediği iyi tanımlanmış yönetim prosedürlerine ve değerlendirme araçlarına sahiptir. Şirketler bazında ücret politikaları şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirlenir, çalışanların ücret seviyeleri belirlenirken ise yetki ve sorumlukları ve performansı göz önüne alınır. 

 

4- Ek Kazançlar: İnsan kaynakları, geliştirdiği ve yönettiği ek kazanç programlarıyla çalışanına, seyahat giderlerini, hastalık iznini, tatilleri, sakatlık sigortasını ve daha fazlasını garanti eder; onları yasal ek kazanç haklarının neler olduğu konusunda bilgilendirir.

 

5- Yasal Uygunluk: Günkar Tekstil’de Yasalara Uygunluk ilkesi benimsenmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun gerektirdiği tüm hukuki işlemler eksiksiz yerine getirilir. İnsan kaynakları uzmanları, çalışma ve çalışan yasaları (maaş ve saat yasaları, toplu sözleşme, fırsat eşitliği, fark gözetme, sakatlıklar, tıbbi haklar, ek kazançlar vb.) konusunda uzmandır. Bu konuda her zaman yeni ve güncel kanunları takip edip, bu bilgiler ışığında hareket eder. Organizasyon içerisinde alınan kararların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin yasal sınırların içinde kabul edildiğini garanti altına almak için çalışanlar ve yöneticilerle ortaklaşa çalışırlar.

 

 

6- İş Güvenliği ve Sağlığı: İnsan kaynakları yönetiminin kritik sorumluluklarından biri iş güvenliği ve sağlığıdır. Şirketimizin fabrika kısmında emek yoğun çalışan personelinin yanında, idari ofiste çalışanlarda farklı sağlık problemleri yaşayabilmektedir. Örneğin ofis çalışanlarının çoğu stresle ilgili rahatsızlıklarla baş etmeye çalışmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi bu gibi sorunların üstesinden iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarıyla gelirler.

 

7- Performans Yönetimi: İnsan kaynakları, çalışan performansını yönetmek ve değerlendirmek amacına odaklanan politikalar ve sistemler geliştirir.

 

 

8- Eğitim Planları: Belirli beceri ve özelliklere ulaşabilmek için düzenlenen eğitim kurslarını ve gelişim basamaklarını tanımlamak üzere kullanılır. İnsan kaynakları yönetimi, hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri kısa yollu eğitim/gelişim süreçlerine sahiptir.

 

İnsan Kaynakları Departmanı’nın Ofis İçi Sorunları Çözerken Uyguladıkları ;

  1. Olumsuzluğa Neden Olabilecek Konuyu Ortaya Çıkarır ve Çözmeye Çalışır
  2. Empati kurar
  3. Söylenenleri ve Eleştirileri Kişisel Olarak Algılamaz
Kurumsal Eğitimlerle Şirket İçi Olumsuzluklara Engel Olur.
Arama Motorları